REDEMPTIONS & REWARDS​

REDEMPTIONS & REWARDS​

ขั้นตอนการแลกคะแนนสะสม

ส่งหลักฐานการซื้อสินค้า Verite เช่นใบเสร็จ หน้าจอคำสั่งซื้อที่สำเร็จ หรือสลิปการโอนเงินมาที่

เงื่อนไขการรับคะแนน

ทุกการซื้อ 25 บาท รับ 1 คะแนน

MEMBERSHIP BENEFITS